Card image cap

ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี

ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

คลิกดูข้อมูล
Card image cap

นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์

รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

คลิกดูข้อมูล

1
16-12
2564
  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ผู้ชม 965 คน : ใหม่ล่าสุด
2
20-10
2564
  เผยแพร่งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564 สู่สาธารณะ ผู้ชม 208 คน : ใหม่ล่าสุด
3
20-10
2564
  การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 สู่สาธารณะ ผู้ชม 193 คน : ใหม่ล่าสุด
4
07-07
2564
  ประกาศ กศจ. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ผู้ชม 2140 คน : ใหม่ล่าสุด
5
30-06
2564
  ประกาศ กศจ.บึงกาฬ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ผู้ชม 696 คน : ใหม่ล่าสุด
6
06-06
2564
  ประกาศ กศจ.บึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 การสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เท่านั้น ((รายละเอียดตามประกาศ)) ผู้ชม 2055 คน
7
21-04
2564
  เรื่อง การเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ชม 833 คน
8
21-04
2564
  เรื่อง การเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ผู้ชม 801 คน
9
07-04
2564
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2564 ผู้ชม 1348 คน
10
25-03
2564
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ผู้ชม 1263 คน
   
1
05-06
2564
  ประกาศ กศจ.บึงกาฬ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 การสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เท่านั้น ผู้ชม 511 คน : ใหม่ล่าสุด
2
14-05
2564
  เรื่อง สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ผู้ชม 541 คน : ใหม่ล่าสุด
3
29-04
2564
  เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ชม 869 คน : ใหม่ล่าสุด
4
26-03
2564
  เรื่อง การายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้ชม 853 คน : ใหม่ล่าสุด
5
08-03
2564
  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 969 คน : ใหม่ล่าสุด
6
23-02
2564
  เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ชม 818 คน
   
1
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 533 คน : ใหม่ล่าสุด
2
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาธง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 533 คน : ใหม่ล่าสุด
3
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 538 คน : ใหม่ล่าสุด
4
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 528 คน : ใหม่ล่าสุด
5
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 522 คน : ใหม่ล่าสุด
6
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 542 คน
7
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสารส่วนเกิน เดือน ม.ค.,ก.พ.,มี.ค., 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 504 คน
8
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการประชุมชี้แจงการประเมิณคุณภาพผู้เรียน NT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 532 คน
9
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้การเสนอราคา จ้างขอจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 5001200 ซม. (วันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 506 คน
10
25-01
2564
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน หจก.โอฬาร 2550 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ชม 556 คน
   
ระบบ
งาน
บริการ
+ ทั้งหมดคลิป กิจกรรม/VTR
  • แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค. 2 ม.ค. 64)
  • บึงกาฬ ศธจ.มอบสมาร์ทโฟนให้ นร.เรียนดีแต่ยากจน เตรียมพร้อมเปิดเรียน #คมชัดลึกทั่วไทย #ข่าววันนี้ #บึงกาฬ #ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
  • วีดีโอนำเสนอบุคลากร ศธจ.บึงกาฬ