Untitled Document

 

 

 

ประกาศ กศจ.บึงกาฬ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
เอกสารแนบ>>

1. ประกาศฯ แจ้งให้ผู้สมัครทราบดำเนินการยื่นความประสงค์  

2. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5592 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564

3. เว็บไซต์สำหรับยื่นความประสงค์

4. คู่มือการยื่นความประสงค์ฯ

ผู้ชม : 967 คน

ดาวโหลดข้อมูล