สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial education office
Untitled Document

รับสมัคร / ประกาศรายชื่อ
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 2203 ] วันที่ประกาศ : 2020-10-26
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 167 ] วันที่ประกาศ : 2020-10-19
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 ผู้ผ่านการค ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 578 ] วันที่ประกาศ : 2020-09-28
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 810 ] วันที่ประกาศ : 2020-09-28
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 1701 ] วันที่ประกาศ : 2020-09-25
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งต ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 5270 ] วันที่ประกาศ : 2020-09-24
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 256 ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 863 ] วันที่ประกาศ : 2020-09-11
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาและการปฏิบัติงานใน ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 16639 ] วันที่ประกาศ : 2020-09-06
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 955 ] วันที่ประกาศ : 2020-09-01
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 2159 ] วันที่ประกาศ : 2020-08-28
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการค ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 2306 ] วันที่ประกาศ : 2020-08-26
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 22863 ] วันที่ประกาศ : 2020-08-14
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 2542 ] วันที่ประกาศ : 2020-08-06
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 1825 ] วันที่ประกาศ : 2020-07-31
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการค ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 1840 ] วันที่ประกาศ : 2020-07-30
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้ที่สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 1505 ] วันที่ประกาศ : 2020-07-21
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
การเปลี่ยนแปลง วัน ในการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (2) การสัม ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 1421 ] วันที่ประกาศ : 2020-07-16
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราช ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 4316 ] วันที่ประกาศ : 2020-07-15
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครการประกวดนางสาวบึงกาฬ (Miss Buengkan) ประจำปี 2563 วั ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 822 ] วันที่ประกาศ : 2020-07-16
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง แจ้งหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ในการสมัครสอบแข่งขัน ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 3340 ] วันที่ประกาศ : 2020-07-13
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 11056 ] วันที่ประกาศ : 2020-07-09
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 2436 ] วันที่ประกาศ : 2020-07-09
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 1017 ] วันที่ประกาศ : 2020-06-25
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 1597 ] วันที่ประกาศ : 2020-07-01
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการค ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 1145 ] วันที่ประกาศ : 2020-06-24
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 1112 ] วันที่ประกาศ : 2020-07-01
ประชาสัมพันธ์
สอบถามความสมัครใจเพื่อนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 798 ] วันที่ประกาศ : 2020-06-19
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการค ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 845 ] วันที่ประกาศ : 2020-06-10
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
การคัดเลือกบุคลคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู กรณีท ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 1784 ] วันที่ประกาศ : 2020-06-19
ประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
รายละเอียดการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 2131 ] วันที่ประกาศ : 2020-05-28
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการค ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 1802 ] วันที่ประกาศ : 2020-05-13
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุ ...[อ่านต่อ]
เปิดอ่าน : [ 780 ] วันที่ประกาศ : 2020-03-23
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 511 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042491829   โทรสาร : 042491839

 

ไอพีคุณ
: 18.215.33.158
วันที่เริ่มนับ
: 13/03/2563
วันที่ปัจจุบัน
: 26/10/2563
ผู้ชมออนไลน์
: 19
จำนวนผู้เข้า
: 354633