สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial education office
Untitled Document
ภาพกิจกรรม :การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดย ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เป็นเลขานุการ ได้มอบหมายให้ นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กศจ.บึงกาฬ รักษาการแทน ได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ

- รายงานการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ.บึงกาฬ

- รายงานการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามประกาศ กศจ.บึงกาฬ - การประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

เรื่องพิจารณา

- การตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

- การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑

- การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

- การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูกรณีพิเศษ ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา

- การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู

- เรื่องอื่นๆ


 
 
   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 511 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ : 042491829   โทรสาร : 042491839

 

ไอพีคุณ
: 18.215.33.158
วันที่เริ่มนับ
: 13/03/2563
วันที่ปัจจุบัน
: 26/10/2563
ผู้ชมออนไลน์
: 27
จำนวนผู้เข้า
: 352020